Ниво Група Подходящо за Посещения Времетрание Цена* Продължителност на курса

A1 Общоезиков

до 6 курсисти

Напълно начинаещи - студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

960 лв.

96 уч. часа

4 месеца

А1/А2 Бизнес комуникация

до 4 курсисти

Напълно начинаещи - студенти и работещи 

2 пъти седмично

2 астр. часа

по заявка

5 месеца

А2 Общоезиков

до 6 курсисти

Напреднали начинаещи - студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

960 лв.

96 уч. часа

4 месеца

В1.1 общоезиков

до 5 курсисти

Студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр.часа

960 лв.

80 уч. часа

3 месеца и половина

B1.2 Общоезиков

до 5 курсисти

Студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

960 лв

80 уч. часа

3 месеца и половина

DELF B1 - сертификат

по 2-ма

Студенти и работещи

1 път седмично

2 астр. часа

250 лв. / месец

август-февруари (до явяване на изпит)

януари-юни (до явяване на изпит)

юли-октомври (интензивно до явяване на изпит)

В2 общоезиков

(B2.1 + B2.2)

до 5 курсисти

Студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

1920 лв. 

на вноски

8 месеца

B1 + / B2 разговорен

до 5 курсисти

Студенти и работещи

1 път седмично

2 астр. часа

720 лв.

36 уч.ч.

3 месеца

B1 / B2 Бизнес комуникация

до 5 курсисти

Студенти и работещи

1 път седмично 

2 астр. часа

по заявка

6 месеца 

DELF B2 - сертификат

по 2-ма

Студенти и работещи

1 път седмично

2 астр. часа

300 лв. / месец

август-февруари (до явяване на изпит)

януари-юни (до явяване на изпит)

юли-октомври (интензивно до явяване на изпит)

B2 / C1 Бизнес комуникация

до 5 курсисти

Студенти и работещи

1 път седмично

2 астр. часа

по заявка

6 месеца 

C1 разговорен

до 4 курсисти

Студенти и работещи

1 път седмично

2 астр. часа

900 лв.

36 уч.ч.

3 месеца

DALF C1 - сертификат

по 2-ма

Студенти и работещи

1 път седмично

2 часа и 30 мин

350 лв./месец

август-февруари (до явяване на изпит)

януари-юни (до явяване на изпит)

юли-октомври (интензивно до явяване на изпит)

A2 + Преходен

до 6 курсисти

Студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

800 лв

80 уч.часа

3 месеца и половина

*Има възможност за разсрочено плащане на таксите за обучение. 

Цените включват допълнителни учебни материали, с изключение на учебник и учебна тетрадка, които се заплащат отделно. 

Необходимо е явяването на входящ тест преди записването за всички курсове, с изключение на напълно начинаещи.