Подготовка за ДЗИ по БЕЛ и ФЕ

Държавните зрелостни изпити са истинско предизвикателство за всеки един дванадесетокласник, особено за тези, които държат да се представят отлично. За матурата по български език е необходим преговор на позабравените езикови норми, преговор и усвояване на материала за 11. клас и 12. клас по литература, развиване на умения за писане на есе и интерпретативно съчинение.

По френски език се очаква да е усвоена граматиката от пет години чуждоезиково обучение, да са развити и вече придобити умения за слушане с разбиране и писмено изразяване (компоненти, за които не остава много време в училище) и зрелостникът да разполага с богат речников запас. 

Ние сме насреща, за да помогнем на всеки зрелостник да постигне желаните резултати с много отдаденост и в приятелска среда. Късно започнатата подготовка води до много напрежение и никога не стига времето, за да се чувстваме "подковани" към момента на явяването. Затова е важно да започнем още от септември!

Начало на курсовете по БЕЛ: 26.09.2020 

* всяка събота по 3 астр. часа

* месечна такса 120 лв. 

Начало на курсовете по френски език: 28.09.2020 - 03.10.2020 

* 3 астр. часа седмично (денят за провеждане на занятието предстои да бъде уточнен) 

* месечна такса 120 лв. 

При записване на двата курса: 110 лв./курс