Преходен курс B2/C1

Защо е нужно да преминете преходен курс за C1, а не се запишете направо за специализираната подготовка за сертификата през август?

За съжаление цяла пропаст дели двете нива от гледна точка на трудност и изисквания. На ниво C1 се очаква отлично владеене на граматика, умения за формулиране на изреченията чрез различни похвати, много богат речник... Преходният курс позволява да се преодолеят граматичните пропуски, да се развият плавно уменията за слушане, за говорене и писане, а с това и обогатяване на речниковия запас с посилен обем от лексика. 

Започваме на 27.03.2021 всяка събота от 9:00 до 11:00, в група до 5 курсиста. Месечна такса: 110 лв.

За записвания: 0884 188 659