Водени от стремежа за качествено обучение и за максимална успеваемост ние работим в малки, бутикови групи, които позволяват да обърнем внимание на специфичните нужди на всеки един курсист и да осигурим време, в което да се задават въпроси и да се ползва езика. Ето защо, преди включването към дадена група всеки един курсист (с изключение на абсолютно начинаещите) полага входящ тест, който определя не само дефицитите в знанията, но и дава представа за темпото на работа на курсиста. Налагало ни се е да правим размествания в групите, да разделяме група на две, да просрочваме във времето занятията, в името на това темпото на преподаване да отговаря на това на курсистите, а не просто да преподадем предвидения материал.

Ние се стараем да даваме своевременна обратна връзка на родителите, като ги информираме за трудностите и напредъка на техните деца, дори и в личен план.

Възрастните, които желаят да изучават френски, да поддържат или повишат нивото си трябва да бъдат спокойни, че няма да се озоват в курс заедно с ученици. Методиката на преподаване, темите, дискусиите и настроението са различни.

Благодарение на учебната система, на специфична методика и опита ни в курсовете застъпваме всички езикови умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, писане, граматика и говорене.

Преди да сме ви отегчили, да кажем и нещо много важно: ние не издаваме удостоверения и сертификати, които така или иначе нямат никаква стойност. Ние ви подготвяме да се явите на международно признатите и пожизнени сертификати DELF/DALF на френското министерство на образованието.