Зорница Кабадаева

учител по френски език и директор учебна дейност


Крактка биография: Зорница

С придобито основно образование в Париж и магистърска степен от Сорбоната, за Зори езикът е като майчин. Автентичното произношение и задълбочените знания са придружени от широка усмивка, нестихващ ентусиазъм и заразяваща любов към езика. Зори води високите нива за ученици и възрастни, специалист в подготовката за сертификати DELF/DALF, за ДЗИ по френски език и кандидат-студентски изпити. На нея можете да разчитате и за разговорни курсове от ниво B1+. Тя съчетава в себе си топлото приятелско отношение и взискателност.