Добромира Генова

административен директор


Крактка биография: Добромира

Добромира е нашият сив кардинал, натоварен с нелеката задача да се справя с цялата бумащина и да строява всички ни в две редици при необходимост. Тя е тази, която търпеливо и увлекателно ще ви консултира, ще ви посрещне и изпрати с широка усмивка и някак... Ще направи деня ви по-добър! Истинска магия, озаряваща ни ежедневно с положителна енергия!