Елеонора Ганчева

учител по френски език


Крактка биография: Елеонора

Елеонора е бивша ученичка на Зори, с която се подготви за сертификатите DELF B2 и DALF C1. Тя завършва езикова гимназия „Иван Вазов“ през 2018 година с пълно отличие на ДЗИ и понастоящем е дипломиран бакалавър по приложна лингвистика с френски и италиански език във ВТУ. По време на обучението си, Елеонора се възползва от програмата за обмен на студенти Еразъм и прекарва един успешен семестър в Лион. Зори винаги е казвала, че френският струи от нея и че човек никога не би предположил, че го е изучавала в различна от френскоговоряща държава. Французите потвърдиха :) Елеонора специализира в подготовката за сертификат и за ДЗИ, но проявява интерес и към обучението на възрастни. Освен това владее отличен английски. Излишно е да казваме, че има слонско търпение и учениците страшно много я харесват!