Подготовка за ДЗИ по БЕЛ и ФЕ

Ако някой ви е казал, че държавният зрелостен изпит е лесен, то той ви е излъгал. По български език, той обхаваща цялата езикова култура изучавана в основното и средното образование, а по литература - всички изучавани произведения в 11. клас и 12. клас. По френски език се налага да преговорите материала от петте години обучение, да затвърдите и разширите речниковия запас, да развиете уменията си за слушане, четене и писане, та дори да научите нови неща, които никога не са били говорени в училище. Необходима е сериозна и навременна подготовка, за да си гарантирате безпроблемно кандидатстване в университет. 

Как е възможно на маурата по френски език да има неизучаван материал в училище?

Истината е, че има няколко одобрени системи за обучение. Във всяка една има пропуски или се поставя по-голям акцент на едно, за сметка на друго. Трябва да знаете и че тези, които изготвят изпитните варианти в повечето случаи не са действащи учители и не са запознати в дълбочина какво точно се изучава в гимназиален етап. 

Защо да се записвам толкова рано? 

Ако поразпитате малко за нас ще научите, че сме най-добрите в Пловдив. Освен това работим в малки групи и имаме ограничен капацитет. Затова местата свършват много бързо. 

Кога започва подготовката?

Започваме последната седмица на септември, когато ще трябва да се явите на тест. Целта е учителят по френски и/или този по български да придобие представа за пропуските и да набележи материала, на който ще трябва да акцентира. 

Кога се провежда курса?

Веднъж седмично по 3 астр.часа, през седмицата или през уикенда в зависимост от предпочитанията и графика на учителите. 

Как да се запиша? 

Свържете се с нас на 0884 188 659. Ще е необходимо да внесете една месечна такса, за да запазите своето място в групите. 

А как стоят нещата с индивидуалните уроци?

Молим разгледайте менюто с курсове и индивидуални уроци за ученици. Там ще намерите цялата необходима информация!

Мога ли да се запиша само на единия курс?

Разбира се! Но трябва да знаете, че при записване и на двата ползвате отстъпка. 

Очакваме ви!