Подготовка за сертификат по френски език DELF B1 / DELF B2 / DALF C1

Какво представляват сертификатите по френски език?

Сертификатите за владеене на френски език DELF/DALF са пожизнени дипломи издавани от френското Министерство на образованието и са валидни в цял свят. Делят се на 6 нива, отговарящи на европейската езикова рамка, а именно:

Начинаещ: DELF A1, DELF A2

Самостоятелен: DELF B1, DELF B2

Напреднал: DALF C1, DALF C2

Съществуват в два възможни формата: junior (ученици) и tout public (възрастни). Единствената разлика се състои в тематиката. 

Къде могат да ми послужат?

Сертификатите за самостоятелен ползвател на езика и за напреднали могат да послужат за:

* кандидатстване в университет 

* кандидатстване за работа

Какво има на изпита?

Изпитът е съставен от 4 компонента: слушане с разбиране, четене с разбиране, писане и говорене. Сложността, формата и броя им варират според нивата. 

Кога са изпитите и къде се провеждат?

Организират се две изпитни сесии: през февруари и през юни. Най-близките до Пловдив варианти са: в Стара Загора само през февруари, в София през февруари и през юни. 

Кога започват курсовете и индивидуалните уроци за подготовка за сертификат?

Подготовката за сесията през февруари започва август, а за сесията през юни - януари. Курсовете и индивидуалните занятия продължават до явяване на изпита. 

Защо е толкова продължителен курсът?

Защото ще бъдете изпитвани на умения, а не върху конкретен материал. За да развием тези умения е необходимо време :)

Какви са условията за записване? 

Необходимо е полагане на входящ тест, който да определи дали нивото ви позволява записване в подобен курс. 

Колко струва и колко пъти седмично?

Молим, отворете менюто "Курсове".