Ниво Група Подходящо за Посещения Времетрание Цена* Продължителност на курса

A1 Общоезиков

до 5 курсиста

Напълно начинаещи - студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

490 лв.

84 уч. часа

3 месеца

А1/А2 Бизнес комуникация

до 5 курсиста

Напълно начинаещи - студенти и работещи 

2 пъти седмично

2 астр. часа

490 лв.

72 уч. часа

3 месеца

А2 Общоезиков

до 5 курсиста

Напреднали начинаещи - студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

693 лв.

126 уч. часа

5 месеца 

В1.1 общоезиков

до 5 курсиста

Студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр.часа

490 лв.

84 уч. часа

3 месеца

B1.2 Общоезиков

до 5 курсиста

Студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

693 лв

126 уч. часа

5 месеца

DELF B1 - сертификат

по 2-ма

Студенти и работещи

1 път седмично

2 астр. часа

130 лв. / месец

6 месеца

В2 общоезиков

до 5 курсиста

Студенти и работещи

2 пъти седмично

1 час и 30 мин

130 лв. / месец

9 месеца

B1 + / B2 разговорен до 4 курсиста Студенти и работещи 2 пъти седмично 2 астр. часа 450 лв. 3 месеца

B1 / B2 Бизнес комуникация

до 5 курсиста

Студенти и работещи

1 път седмично / 2 пъти седмично

2 астр. часа

480 лв.

6 месеца / 3 месеца

DELF B2 - сертификат

по 2-ма

Студенти и работещи

1 път седмично

2 астр. часа

140 лв. / месец

7 месеца

B2 / C1 Бизнес комуникация

до 5 курсиста

Студенти и работещи

1 път седмично / 2 пъти седмично

2 астр. часа

480 лв.

6 месеца / 3 месеца

C1 разговорен

до 4 курсиста

Студенти и работещи

2 пъти седмично

2 астр. часа

480 лв.

3 месеца

DALF C1 - сертификат по 2-ма Студенти и работещи 1 път седмично 2 часа и 30 мин 180 лв./месец 7 месеца

*Има възможност за разсрочено плащане на таксите за обучение. 

Цените включват допълнителни учебни материали, с изключение на учебник и учебна тетрадка, които се заплащат отделно. 

Необходимо е явяването на входящ тест преди записването за всички курсове, с изключение на напълно начинаещи.