Ниво Група Подходящо за Посещения Времетрание Цена* Продължителност на курса

А1: общоезиков

до 5 курсиста

8. клас с 1-ви език френски и 9. клас с 2-ри език френски

1 път седмично

2 астр. часа


3 астр. часа

90.00 лв


130.00 лв

15.09 - 28.02

А2: общоезиков

до 5 курсиста

8. клас с 1-ви език френски 2-ри срок и 10. клас с 2-ри език френски

1 път седмично

2 астр. часа


3 астр. часа

90.00 лв


130 лв. 

01.03 - 30.06

В1: общоезиков и предсертификатен

до 5 курсиста

9. клас с първи език френски или 11. клас с втори език френски

 

1 път седмично

2 астр. часа


3 астр. часа

90 лв.


130 лв.

15.09-30.06

В2: общоезиков и предсертификатен

до 5 курсиста

10. клас и 11. клас с първи език френски или 12. клас с втори език френски

2 пъти седмично

1 час и 30 мин.

130 лв.

15.09 - 30.06

B1 + / B2 разговорен

до 4 курсиста

11-ти и 12-ти клас с първи език френски

1 път седмично

2 астр. часа

100 лв.

5-6 месеца (според темпотото на групата)

B2 + / C1 предсертификатен

до 5 курсиста

11-ти клас след покрит сертификат DELF B2 и 12-ти клас с първи език френски

1 път седмично

2 астр. часа

120 лв.

3-4 месеца (според темпото на групата)

DELF B1

по 2-ма

10. клас и 11. клас с първи език френски или 12. клас с втори език френски

1 път седмично

2 астр. часа

130 лв.

август-февруари (до явяване на изпит)

януари-юни (до явяване на изпит)

DELF B2

по 2-ма

11. клас и 12. клас с първи език френски

1 път седмично

2 астр. часа

140 лв.

август-февруари (до явяване на изпит)

януари-юни (до явяване на изпит)

DALF C1

по 2-ма

11. клас и 12. клас с първи език френски и със сертификат DELF В2

1 път седмично

2 часа и 30 мин.

180 лв.

август-февруари (до явяване на изпит)

януари-юни (до явяване на изпит)

ДЗИ ФЕ

до 6 курсиста

12. клас

1 път седмично

3 астр. часа

130 лв.


160 лв.

октомври-май

януари-май

ДЗИ БЕЛ

до 6 курсиста

12. клас

1 път седмично

3 астр. часа

130 лв.

октомври-май

Лятна занималня за ученици

до 6 курсиста

8. клас, 9. клас, 10. клас и 11. клас

3 пъти седмично

3 астр. часа

320 лв.

5 седмици

*Обявените такси са месечни.

Цените включват допълнителни учебни материали, с изключение на учебник и учебна тетрадка, които се заплащат отделно. 

Необходимо е явяването на входящ тест преди записването за всички курсове, с изключение на напълно начинаещи. 

5% отстъпка при записване на три или повече поредни курса.

При цялостна подготовка за ДЗИ (Френски език и БЕЛ) се ползва отстъпка.